Нотариус Росица Вулева
Нотариална кантора - събота в Пловдив

Пълномощни - изготвяне и заверка

     Нотариус Росица Грозева Вулева притежава правомощия да извършва заверка на документи и пълномощни. Нотариусът извършва заверка на пълномощни за:

  • договорна ипотека;
  • извършване на дейности от името на фирма ли опериране с фирмени активи;
  • покупка или продажба на имот;
  • закупуване, продажба или използване на МПС и др.