Нотариус Росица Вулева
Нотариална кантора - събота в Пловдив

Договори за покупко - продажба

     Нотариус Росица Грозева Вулева изповядва нотариални сделки и изготвя съответните договори, за покупко-продажба на недвижими имоти и МПС.

     Освен това нотариуса, изготвя и/или удостоверява:

  • Договори за доброволна делба на недвижими имоти;
  • Договори за учредяване право на преминаване или право на прокарване на отклонения от мрежи на техническата инфраструктура, съгл. ЗУТ, ЗВ и др.;
  • Молби за вписване на законна ипотека.