Нотариус Росица Вулева
Нотариална кантора - събота в Пловдив

Нотариални услуги

     Нотариус Росица Грозева Вулева извършва всички видове нотариални услуги в град Пловдив. Нотариусът практикува в нотариална кантора намираща се в Центъра на града. Нотариус Вулева извършва следните нотариални услуги:

  • нотариални консултации;
  • заверка на пълномощни;
  • изповядване на нотариални сделки;
  • сделки с недвижими имот;
  • сделки с МПС;
  • приемане и съхранение на завещания;
  • изготвяне на нотариални покани и договори.