Нотариус Росица Вулева
Нотариална кантора - събота в Пловдив

Нотариални консултации

     Нотариус Росица Грозева Вулева предлага на своите клиенти нотариални консултации. Нотариусът Ви консултира относно:

  • разпореждане, управление и придобиване на недвижими имоти и движимо имущество;
  • подготвяне на документи съпътстващи нотариални сделките и актове;
  • подготовка и заверка на договори, пълномощни и други документи изискващи нотариална заверка.