Нотариус Росица Вулева
Нотариална кантора - събота в Пловдив

Въпроси

Отговори На Ваши Въпроси 

Въпрос:

Ако имуществото се води само на името на единия от съпрузите, необходимо ли е присъствието на другия съпруг при продажба на това имущество?  

Отговор:

Да. Ако имуществото е придобито по време на брака с покупко-продажба, то същото съгласно Семейния кодекс се явява обща собственост на двамата съпрузи 

Въпрос:

Ако в пълномощното не е посочено до кога е валидно, то има ли определен  срок на действие?

Отговор: 

В случай, че в пълномощното не е посочен конкретен срок на валидност, то същото по силата на закона се счита за безсрочно. Поради това, че процедурата по оттегляне на пълномощно е сложна за осъществяване, Ви съветваме всички пълномощни, които подписвате да обвързвате с определен срок на действие. 

Въпрос: 

Необходимо ли е при заверка на пълномощно пред нотариус да присъства и упълномощаваното лице? 

Отговор: 

Не. При нотариална заверка на пълномощно се изисква пред Нотраиус да се яви лично само и единствено упълномощителят.