Нотариус Росица Вулева

Нотариална кантора - събота в Пловдив

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, с цел запозване на вашето здраве и предотваряване на риска от заразяване  с коронавирус, тип COVID-19  моля да спазвате следните ограничения и правила при посещение на нотариалната кантора на нотариус Росица Вулева, с рег.№643 на НК:

  • Не се допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в нотариалната кантора.
  • Ограничава се достъпа до нотариалната кантора на всички лица /придружители/, които не са страни или участници в нотариално производство.
  • Моля, спазвайте дистанция от минимум 1,0-1,50метра един от друг.
  • Моля, задължително използвайте лични предпазни средства- маска и ръкавици.  

 

Нотариус Росица Вулева извършва всички нотариални услуги в своята кантора, намираща се в град Пловдив. Там Вие ще намерите високо ниво на професионализъм и компетентност по следните въпроси:

  • Сделки с на недвижими имоти и превозни средства
  • Изготвяне на документи и пълномощни
  • Изготвяне на нотариални актове
  • Брачни и предбрачни договори
  • Договори за доброволни делби

Посетете нотариалната канторана на нотариус Росица Вулева в град Пловдив. Работим и в СЪБОТА, както и в Неделя (по предварителна уговорка).

 

 

Нотариални консултации
Нотариални консултации - Нотариална кантора - събота в Пловдив
     Нотариус Росица Грозева Вулева предлага на своите клиенти нотариални консултации. Нотариусът Ви консултира относно: разпореждане, управление и придобиване на недвижими имоти и движимо имущество; подготвяне на документи съпътстващи нотариални сделките и ...
Изповядване на сделки
Изповядване на сделки - Нотариална кантора - събота в Пловдив
     Нотариус Росица Грозева Вулева извършва изповядване на нотариални сделки.       Едно от основните условия за изповядването на сделката е страните да се явят пред нотариуса лично, за подписване на нотариалния акт или съответния договор (за делба, дарение и ...
Нотариални актове
Нотариални актове - Нотариална кантора - събота в Пловдив
     Нотариус Росица Грозева Вулева извършва изготвяне и заверка на следните видове нотариални актове: за продажба на недвижим имот; за замяна на недвижими имот; за дарение; за прехвърляне на вещни права върху чуждо недвижимо имущество; за учредяване на право на ползване; за ...
Пълномощни
Пълномощни - Нотариална кантора - събота в Пловдив
     Нотариус Росица Грозева Вулева притежава правомощия да извършва заверка на документи и пълномощни. Нотариусът извършва заверка на пълномощни за: договорна ипотека; извършване на дейности от името на фирма ли опериране с фирмени активи; покупка или продажба на ...