Нотариус Росица Вулева

Нотариална кантора - събота в Пловдив

 

Нотариус Росица Вулева извършва всички нотариални услуги в своята кантора, намираща се в град Пловдив. Там Вие ще намерите високо ниво на професионализъм и компетентност по следните въпроси:

  • Сделки с на недвижими имоти и превозни средства
  • Изготвяне на документи и пълномощни
  • Изготвяне на нотариални актове
  • Брачни и предбрачни договори
  • Договори за доброволни делби

Посетете нотариалната канторана на нотариус Росица Вулева в град Пловдив. Работим  всяка  СЪБОТА от 10.00 до 15.00часа, както и в Неделя, след  предварителна уговорка на тел.: 0897958073 и/или 0888646707.

 

 

 

Нотариални консултации
Нотариални консултации - Нотариална кантора - събота в Пловдив
     Нотариус Росица Грозева Вулева предлага на своите клиенти нотариални консултации. Нотариусът Ви консултира относно: разпореждане, управление и придобиване на недвижими имоти и движимо имущество; подготвяне на документи съпътстващи нотариални сделките и ...
Изповядване на сделки
Изповядване на сделки - Нотариална кантора - събота в Пловдив
     Нотариус Росица Грозева Вулева извършва изповядване на нотариални сделки.       Едно от основните условия за изповядването на сделката е страните да се явят пред нотариуса лично, за подписване на нотариалния акт или съответния договор (за делба, дарение и ...
Нотариални актове
Нотариални актове - Нотариална кантора - събота в Пловдив
     Нотариус Росица Грозева Вулева извършва изготвяне и заверка на следните видове нотариални актове: за продажба на недвижим имот; за замяна на недвижими имот; за дарение; за прехвърляне на вещни права върху чуждо недвижимо имущество; за учредяване на право на ползване; за ...
Пълномощни
Пълномощни - Нотариална кантора - събота в Пловдив
     Нотариус Росица Грозева Вулева притежава правомощия да извършва заверка на документи и пълномощни. Нотариусът извършва заверка на пълномощни за: договорна ипотека; извършване на дейности от името на фирма ли опериране с фирмени активи; покупка или продажба на ...